Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Archiveren: nieuwe richtlijnen voor steden en gemeenten

16/01/2017

‘Hoe lang moeten we deze documenten bewaren?’ is de meest gestelde vraag aan de (lokale) archivaris of informatiebeheerder. Om dat te bepalen hanteren zij een selectielijst die rekening houdt met administratieve, juridische en historisch-wetenschappelijke criteria. De lijst bevat richtlijnen over het bewaren of het vernietigen van documenten bij een lokaal bestuur. Informatie Vlaanderen en de beroepsvereniging VVBAD publiceren deze maand een nieuwe versie van die selectielijst.