Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Samen aanbesteden nu uit de startblokken

10/02/2017

Het traject samen aanbesteden gaat nu, na een lange voorbereiding, daadwerkelijk uit de startblokken.
Voor de lokale besturen een grote ontwikkeling omdat volledig op basis van een architectuur model een aanbesteding wordt gestart rondom generieke componenten en platformfunctionaliteit.

Vanuit VlaVirGem zijn de diverse generieke componenten beschreven, die als afzonderlijke kleine modulen in de markt worden uitgevraagd.

Er worden:
8 koppelvlakken met Vlaamse en/of federale bronnen uitgevraagd (denk aan koppeling RR, (V)KBO, CRAB, enz.)
5 integraties met bouwstenen van de Vlaamse en federale overheid (ACM/IDM, eId, DOSIS, DTP, IPDC)
6 platformfunctionaliteiten (zie figuur)
12 generieke componenten (zie figuur)

De uitvraag wordt gedaan in 31 losse percelen die afzonderlijk hun functionaliteit moeten leveren.

Met de realisatie van deze generieke componenten heeft u direct de beschikking over een zeer stevig fundament voor uw totale informatiehuishouding.
De klassieke functionaliteiten waar direct in wordt voorzien door deze generieke modulen zijn o.a.:
Contactregistratie (CRM); Workflow management (zaak/dossiergerichtwerken en procesafhandeling); Postregistratie; Klachtenregistratie; Notulenbeheer; Vergunningen; Leegstandsregister; Historische gebouwen; Facility management; Sjablonenbeheer (via documentcreatie); Contentmanagement (CMS) ; E-Formuliere ; Digitaal Tekenplatform en nog vele andere functionaliteiten.

De realisatie dient plaats te vinden in een open source licentie, waardoor hergebruik door besturen optimaal mogelijk is.

De aankondiging wordt komende week door de stad Aalter en de inmiddels bijna 20 participerende besturen.
Ook volgt op (voorlopig) 22 februari NM een informatiemiddag voor geinteresseerde bedrijven (let op definitieve aankondiging voor exacte datum en tijd). Daarna wordt een selectie gemaakt voor het uitbrengen van een definitieve offerte.

De besturen die nu aanbesteden hebben in basis gekozen om de componeneten te laten bouwen op een Microsoft platform.
Varianten zijn in de aanbieding toegestaan.

Lokale besturen, die alsnog willen participeren kunnen dat in de komende week nog melden bij johan.vanderwaal@v-ict-or.be 
Geinteresseerde bedrijven zijn welkom op de informatiemiddag.