Digitale aangifte overlijden: Machtiging toelichting crematie gewijzigd

15/03/2017     Algemeen nieuws en VlaVirGem     Johan van der Waal     940     0

Op 6 maart 2017 verscheen in het Staatsblad het decreet van 10 februari 2017 houdende wijziging van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, wat de toestemming tot crematie betreft. Voortaan kan de ambtenaar van de burgerlijke stand een beambte van het gemeentebestuur machtigen om de toelating tot crematie of de aanstelling van een beëdigd geneesheer te ondertekenen. De machtiging kan verleend worden vanaf inwerkingtreding op 1 april 2017.
Dit heeft grote voordelen voor de uitvoering van het project Digitale Aangifte Overlijden waar wij als V-ICT-OR de verdere stappen in nemen en dit voorjaar nog met een pilot gaan starten.

 

Deel deze post:

Reacties (0)

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!