Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Zet slim in op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) - gebruik onze maturiteitsmeting!

26/06/2017

De nieuwe versie van de populaire informatieveiligheidstool kent een enorm succes. Diverse overheidsdomeinen werken ondertussen actief aan hun maturiteit en kijken met open vizier naar de risico's die ze als organisatie lopen. 

De tool, die reeds 10 jaar geleden werd ontwikkeld en sindsdien een continu proces van verbeteringen en bijsturingen kende, kreeg de afgelopen maanden een complete herwerking, er werden ook een hele boel functionaliteiten toegevoegd.

V-ICT-OR wil met deze applicatie de gebruikers een hulpmiddel aanreiken om elke veiligheidsconsulent, en bij uitbreiding de hele organisatie waarvoor deze verantwoordelijk is, te begeleiden in het volledige proces. Maar vooral de betrokkenheid van de interne veiligheidscel wordt sterk belicht in de nieuwe omgeving!

U kan de tool gebruiken om:

  • de nodige analyses door te voeren en zo de risico's voor de organisatie te bepalen en de maturiteit te meten op vlak van informatieveiligheid.
  • het opstellen van een concreet actieplan/veiligheidsplan, op basis van deze analyses
  • hierrond samen werken door middel van veiligheidscellen, waarin ook andere leden van de organisatie kunnen deelnemen
  • het opvolgen van de taken uit het actieplan/veiligheidsplan en het in kaart brengen van de incidenten rond informatieveiligheid die zich voordoen

Dit instrument is volledig gratis voor V-ICT-OR leden!

Benieuwd? Kijk snel op www.informatieveiligheid.be

Bovendien staat achter het instrument een groep van experten die u met plezier helpt bij vragen over GDPR/AVG, informatieveiligheid, enz ... Stel hen uw vraag via mail of bel ons op het algemeen nummer!