Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Artificiële Intelligentie en steden - de (slimme) praktijk

23/11/2017

Stad Antwerpen wil via slimme technologieën oplossingen zoeken voor stedelijke uitdagingen. Naast de mogelijkheden van Internet of Things en Blockchain, onderzoekt de stad hoe Artificiële Intelligentie kan bijdragen aan haar ambities. Hierbij stemmen ze graag zoveel mogelijk af met andere partners zoals overheden, onderwijsinstellingen, creatieve ondernemers en bedrijven.

Tijdens deze AI informatiedag, die Digipolis samen met V-ICT-OR organiseert op woensdag 6 december, kan u kennismaken met een aantal van hun AI initiatieven op het vlak van loketwerking, HR en afvalbeleid. Chatbots, natural language processing en beeldherkenning kunnen hier immers een belangrijke rol spelen om een intelligente en efficiënte dienstverlening uit te bouwen.

Verder vertellen ze meer over de samenwerking met andere overheden en partners en werpen ze graag met u een beschouwende blik op de toekomst.

 

Programma

10:00 - 10:30

Onthaal & registratie

10:30 - 10:45 Algemene intro
Verwelkoming door Franky Loveniers, gemeenteraadslid stad Antwerpen en voorzitter raad van bestuur Digipolis
10:45 - 11:15

Slim e-loket
Uitdagingen binnen de loketwerking & de plaats van data science

Elke De Laet - Districts- en loketwerking stad Antwerpen

De digitale dienstverlening van de stad evolueert en gaat mee in de verwachtingen van de klant qua snelheid, transparantie, efficiëntie en communicatie. De overgang van de klassieke e-formulieren naar chat en chatbots is een logische volgende stap naar dienstverlening op maat. Na de invoering van de chatfunctie in het e-loket, experimenteert stad Antwerpen nu met de eerste chatbots.

11:15 - 12:00

HR op maat
Smart employer, samen, sneller, slimmer
Dieter De Smedt - Personeelsmanagement stad Antwerpen

Samen, Sneller, Slimmer. Dat is de naam van het project waarmee we elke medewerker van stad en OCMW Antwerpen de kans geven om digitaal te werken en te denken. Digitalisering zorgt ervoor dat het HR-beleid efficiënter verloopt én dat de medewerker op een betere en persoonlijkere manier geholpen wordt. Artificiële intelligentie geeft de kans om daar nog net een stapje verder in te gaan en de dienstverlening naar de medewerker nog slimmer te maken.

12:00 - 12:50 Broodjeslunch
12:50 - 13:20

Clean city
IA met AI (Intelligente Afvalverwerking met Artificiële Intelligentie)
Jan Frederix/Koen Bogaert - Stadsbeheer stad Antwerpen

Via sensoren in verschillende afvalinzamelpunten (sorteerstraten, vuilnisbakken,… ) willen we de operationele werking nog efficiënter maken. Daarnaast willen we ook het gebruiksgemak voor onze bewoners verhogen. Zo wordt de app voor meldingen openbaar domein (sluikstort, zwerfvuil, hondenpoep,..) verfijnd en bekijken we hoe we hierin beeldherkenning kunnen inbouwen.

13:20 - 13:50

Samenwerking
Samenwerking andere overheden en partners
Marijke Verhavert - Vlaamse Overheid

Hoe (artificieel) intelligent is de overheid in Vlaanderen? Artificiële intelligentie zou het potentieel hebben om de maatschappij en overheden radicaal anders te doen functioneren.  Wat is de rol van de overheden hierin en hoe intelligent pakken zij dit (samen) aan?  Informatie Vlaanderen duidde per 1 oktober Marijke Verhavert aan als programmamanager Artificiële Intelligentie. Tijdens deze lezing licht Marijke de intenties en activiteiten van de Vlaamse overheid inzake artificiële intelligentie toe.

13:50 - 14:10

Samenwerking
AI is onderweg - u werd geholpen
Tobias Verbist - Chief Enterprise Architect Digipolis Antwerpen

Artificiële intelligentie staat nu nog in z’n kinderschoenen, maar tijdens deze sneak preview vertellen we je waar we naartoe willen evolueren: een digital experience platform met AI-onderbouw… elke beleving volledig op maat. 

14:10 - 14:30

Samenwerking
Slotwoord - De overheid van morgen
Eddy Van der Stock - voorzitter V-ICT-OR

Artificiële intelligentie voor de publieke sector moet zodanig gedefinieerd worden dat het een netwerk wordt van complementaire technologieën die toelaten om overheidsactiviteiten over alle overheidsdomeinen heen autonoom te ondersteunen en te beheren. Laat ons ten volle voorbereid zijn om deze uitdagingen van vandaag op te pikken met technologieën van morgen zonder deze ontwikkelingen in een verdomhoekje van regels te duwen. De overheid van morgen begon immers gisteren …

Registeren

Klik hier om te registeren.