Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Globaal rapport over de thema-audit informatiebeveiliging

07/09/2018

Het afgelopen anderhalf jaar voerde Audit Vlaanderen een thema-audit Informatiebeveiliging uit. We auditeerden in die periode 27 OCMW’s en/of gemeenten en één provincie rond informatiebeveiliging. De inschatting van de maturiteit van de organisaties op dit punt gebeurde op basis van interviews, documentanalyse en technische tests. In maart 2017 organiseerde Audit Vlaanderen ook een phishing-test. Daaraan participeerden 221 gemeenten en 197 OCMW’s. Ook de vijf Vlaamse provinciebesturen deden toen mee.

Eerstdaags zal Audit Vlaanderen de overkoepelende bevindingen van al deze werkzaamheden publiceren in een globaal rapport. De boodschappen daarin richten zich tot alle lokale besturen in Vlaanderen en tot alle actoren die bij de informatiebeveiliging van die besturen zijn betrokken. De uitdagingen rond informatiebeveiliging blijken immers zo groot en complex dat geen enkel geauditeerd lokaal bestuur alle risico’s zelfstandig kan beheersen.

Bron : www.auditvlaanderen.be