Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

De Vlaamse overheid organiseert infodagen over het gebruik van OSLO

08/10/2018

Op 17 oktober en 7 november organiseert Informatie Vlaanderen gratis opleidingsdagen over het gebruik van Open Standaarden voor Linkende Organisaties (OSLO). Tijdens deze opleidingsdagen wordt OSLO als concept toegelicht. U wordt wegwijs gemaakt in de bestaande standaarden, informatie en hulpmiddelen.

Veel (publieke) organisaties houden verschillende soorten gegevens bij en wisselen die onderling uit. Om dit proces te vereenvoudigen, te stroomlijnen en te automatiseren, is OSLO, Open Standaarden voor Linkende Organisaties er. Dit initiatief van de Vlaamse overheid wil het delen van data en gegevens vlotter laten verlopen, door betekenissen vast te leggen van concepten, woorden en definities (waardoor semantische discussies vermeden worden) en hoe deze te structureren in eigen databases of softwarepakketten. Lees er alles over op deze pagina's.

De voorbije jaren werden enkele OSLO standaarden ontwikkeld. Interoperabiliteit wordt alleen een realiteit als deze standaarden breed toegepast worden. Daarom is het belangrijk dat er kennis is bij de verschillende entiteiten, regionaal en lokaal, en de mensen die hiermee aan de slag moeten, over hoe ze dit kunnen doen en wat precies de meerwaarde is.

Tijdens deze opleidingsdagen lichten we OSLO als concept toe,  we tonen welke standaarden, informatie en hulpmiddelen er al bestaan. Er zijn specifieke sessies voor de verschillende profielen (business verantwoordelijke, analist en ontwikkelaars) die helpen om vanuit hun specifieke rol met OSLO aan de slag te gaan.

Doelgroep

  • Business verantwoordelijken: directieleden, afdelingshoofden, producteigenaars, programma- en projectmanagers, … die een goed begrip van de meerwaarde van OSLO moeten hebben om dit in te passen in de strategie, projectplannen, …
  • Analisten: business analisten, informatie, data en applicatie architecten, die OSLO kunnen hergebruiken in hun analyse en het ontwerp van de conceptuele oplossing
  • Ontwikkelaars: softwareontwikkelaars en database beheerders die voor uitwisseling van data (bvb. aan de hand van een API) of voor de opzet van hun databank moeten aligneren met OSLO

De opleiding is vooral gericht op medewerkers van de lokale besturen en de Vlaamse overheid, maar staat ook open voor externe partners (softwareleveranciers, consultants, federale overheid, …).

Programma

Timing Inhoud
09.00 - 09.30 uur Onthaal
09.30 - 10.30 uur Algemene openingssessie:
  • Wat is OSLO en welke hulpmiddelen zijn er om er mee aan slag te gaan?
  • Wie gebruikt de OSLO-standaarden al?
  • Wat als ik zelf al een informatiemodel ontwikkeld heb?
10.30 - 10.45 uur Koffiepauze
10.45 - 12.15 uur

Keuzesessies:

“Bouw je eigen informatiemodel”
In deze sessie zullen we van een fictieve case vertrekken om ons eigen informatiemodel op te bouwen, hergebruik makend van en alignerend op OSLO als onderdeel van een analyse voor de ontwikkeling van de applicatie

“Code challenge” Deel 1
Tijdens deze sessie vertrekken we eveneens van een concrete case, en bekijken hoe OSLO kan ingebed worden in het programmeren van gegevensuitwisseling bijvoorbeeld bij APIs en gebruik makend van JSON.

De meerwaarde van OSLO en OSLO opnemen in je strategie en/of projectplan
Deze sessie focust op de uitdagingen van lokale besturen en entiteiten van de Vlaamse overheid op vlak van informatie uitwisseling en -architectuur en hoe OSLO daar een antwoord kan op bieden. Hierbij bekijken we een aantal beste praktijken en geleerde lessen uit het recente verleden.

12.15 - 13.15 uur MIddagpauze met broodjeslunch
13.15 - 14.45 uur

Keuzesessies:

“Bouw je eigen informatiemodel”
In deze sessie zullen we van een fictieve case vertrekken om ons eigen informatiemodel op te bouwen, hergebruik makend van en alignerend op OSLO als onderdeel van een analyse voor de ontwikkeling van de applicatie.

“Code challenge” Deel 2
Na de pauze gaan we verder met de hands-on oefening m.b.t hoe OSLO kan ingebed worden in het programmeren van gegevensuitwisseling.

OPMERKING: indien je inschrijft voor deze sessie, is het belangrijk dat je een laptop meebrengt en dat je de hele dag kan blijven.

De meerwaarde van OSLO en OSLO opnemen in je strategie en/of projectplan
Deze sessie focust op de uitdagingen van lokale besturen en entiteiten van de Vlaamse overheid op vlak van informatie uitwisseling en -architectuur en hoe OSLO daar een antwoord kan op bieden. Hierbij bekijken we een aantal beste praktijken en geleerde lessen uit het recente verleden

14.45 - 15.00 uur Koffiepauze
15.00 - 16.00 uur Slotsessie
Tijdens de slotsessie gaan een aantal sprekers in op actuele onderwerpen zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en SMART Flanders
16.00 - 17.00 uur Netwerkmoment

Praktisch

We voorzien deze infodag in Brussel en Gent telkens van 9.00 tot 17.00 uur.

Deelnemen is gratis en kan voor een halve dag (behalve indien je de sessie voor ontwikkelaar wil meevolgen) of voor een volledig dag. Inschrijven is verplicht.

Data

  • 17 oktober 2018 - 09:00 - 17:00 - VAC Gent - Inschrijven
  • 7 november 2018 - 09:00 - 17:00 -  Graaf de Ferrarisgebouw Brussel - Inschrijven