Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Lokale besturen en Wi-Fi: een update

21/11/2018

Tot voor kort was het zo dat lokale besturen zich als telecomoperator moesten melden om Wi-Fi te kunnen aanbieden, dit krachtens artikel 2 lid 11 en artikel 9 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie. Diezelfde wet omschreef een operator als iedere persoon die onder de verplichting valt om aan het BIPT (Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie) een kennisgeving te doen van het aanbieden van openbaar beschikbare elektronische communicatiediensten of openbare elektronische communicatienetwerken.

De wet van 31 juli 2017 bracht daar verandering in. Dankzij die wet hoeft een lokaal bestuur zich namelijk niet langer aan te melden als operator indien:

  • deze overheid de dienst in eigen naam verstrekt met het oog op het openbaar belang en;
  • deze overheid er zelf geen financieel voordeel mee doet.

Het typische voorbeeld is een gemeente die op haar grondgebied een WiFi-netwerk ter beschikking stelt van de burger.

Het BIPT contacteert ieder lokaal bestuur dat zich reeds bij haar heeft gemeld als operator. Deze lokale besturen beantwoorden nu immers niet langer aan de definitie van operator. Hun dossiers worden aangepast tegen 31/12/2018.

Let wel: wanneer een derde een zekere rol speelt in het aanbieden van een Wi-Fi-netwerk, dan moet de mogelijkheid onderzocht worden dat die derde een operator is. Als die derde als economische hoofdactiviteit internettoegang via een draadloos netwerk aanbiedt en elektronische communicatiediensten verstrekt, dan moet die operator zich nog steeds melden bij het BIPT.

Voor meer info: contacteer networks.services@BIPT.be