Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Blockchain biedt burgers de mogelijkheid eigen identiteitsgegevens te beheren

19/12/2018

Het project ‘Blockchain on the Move’ wil burgers terug controle geven over hun eigen data. Momenteel wordt informatie over burgers opgeslagen in centrale databanken van diverse organisaties, vaak zonder dat de burger enige controle heeft over de correctheid of het gebruik ervan. Met een zelfbeheerde identiteit (Self-Sovereign Identity of SSI) die kan gerealiseerd worden met behulp van blockchain-technologie, wil het project de burger terug beheerder en eigenaar maken van zijn eigen data en identiteit. Zo kan een burger sneller en eenvoudiger gevalideerde data delen en steeds controleren wie op welk moment zijn data heeft gebruikt. De stad Antwerpen, de Vlaamse Overheid en V-ICT-OR nemen hierin het voortouw binnen Europa en werken binnen ‘Blockchain on the Move’ samen met private en internationale partners.

De bescherming en het beheer van persoonlijke gegevens worden in de digitale wereld hoe langer hoe belangrijker. Een manier om hieraan tegemoet te komen, is door mensen de controle te geven over hun eigen gegevens. Zo beslissen zij zelf hoe, wanneer en aan wie en voor hoe lang ze informatie delen.

Blockchain is een technologie die het mogelijk maakt om deze gegevens gedecentraliseerd te bewaren - bij het individu zelf in plaats van in een centrale databank - en ze ook decentraal te delen met derden. Dat betekent niet alleen dat er geen tussenpersoon of instantie meer aan te pas komt, maar ook dat enkel wie de juiste sleutel heeft het ‘slot’ kan openen en bepaalde gegevens kan raadplegen of gebruiken. Bovendien biedt blockchain de garantie dat de gegevens juist zijn en dat ze niet per ongeluk of opzettelijk gewijzigd werden.

In dat kader loopt het project ‘Blockchain on the Move’, dat ondersteund wordt door de Vlaamse Overheid binnen het Programma voor Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO). Er is een consortium opgezet met de stad Antwerpen, Digipolis, de Vlaamse Administratie en V-ICT-OR als projectpartners en Jolocom, de via een marktbevraging geselecteerde technische partner. Het consortium wil met dit project aantonen dat de blockchaintechnologie momenteel genoeg ontwikkeld is om in te zetten in reële situaties, zoals bv. het doorgeven van een adreswijziging...

Uitrol Blockchain on the Move

Eerder dit jaar lanceerden de projectpartners een marktverkenning om een leverancier te vinden die een softwaretoepassing voor digitale identiteit en het delen van identiteits-data kon bouwen. Jolocom, een in Berlijn gevestigde startup gespecialiseerd in dit domein, werd geselecteerd om de 'Self-Sovereign Identity’ (SSI) of zelfbeheerde identiteit-software te ontwikkelen als een eerste bouwsteen. De uitrol van ‘Blockchain on the Move’ gebeurt in 4 fases:

  1. De eerste, huidige, fase richt zich op de ontwikkeling van een toepassing voor SSI op basis van blockchain. In praktijk zal dit een app worden waarmee burgers via hun smartphone hun gegevens kunnen beheren en delen. Deze fase loopt tot eind februari 2019.
  2. In de tweede fase (in de loop van 2019) zal binnen de uitgewerkte bouwsteen ‘zelfbeheerde identiteit’ een eerste use-case uitgewerkt worden, meer bepaald het verhuisproces.
  3. In een derde fase (einde 2019) wordt de bouwsteen ‘zelfbeheerde identiteit’ binnen de architectuur en systemen van de verschillende betrokken partners geïntegreerd.
  4. In de laatste fase (begin 2020) wordt de bouwsteen ook beschikbaar gesteld aan andere overheden en private organisaties zodat zij deze kunnen gebruiken in hun processen.

Op het einde van fase 1 en 3 worden er workshops georganiseerd voor burgers, overheden en bedrijven - de toekomstige gebruikersgroepen - om het project voor te stellen en te brainstormen rond toepassingsmogelijkheden van SSI. Zij zullen de toepassing in reële omstandigheden kunnen gebruiken en feedback geven.

Meer informatie over de betrokken partners van Blockchain on the Move

Digipolis | antwerpen.digipolis.be  
Als ICT-service provider voor de stad Antwerpen en coördinator van dit project, staat Digipolis al jaren in voor innovatieve digitale overheidsdiensten. Het ACPaaS-platform van Digipolis voor microservices verankert die vernieuwing in de kern van de openbare dienstverlening.

De stad Antwerpen | antwerpen.be
De stad Antwerpen is de smart city van Vlaanderen dankzij haar samenwerkingen met innovatieve kennis- en technologiepartners en de ontwikkeling van een proeftuin voor slimme ‘Internet of Things’-technologie. Antwerpen is daardoor een aantrekkelijke stad voor ontwikkelaars van geconnecteerde technologie en software. Blockchain on the Move is slechts één van de vele partnerschappen waarin de stad betrokken is voor het digitaliseren van haar diensten.

"Via slimme technologie kan Antwerpen voor haar inwoners en bedrijven een mobielere en meer duurzame stad zijn, waarin gebruikersvriendelijke digitale interacties, meer autonomie en minder administratie centraal staan. Projecten als Blockchain on the Move, waarbij burgers hun eigen gegevens en hun interacties met de stad op een eenvoudige en veilige manier kunnen beheren, staan centraal in die ambitie", legt burgemeester Bart De Wever uit.

Vlaamse overheid | vlaanderen.be
AIV (Agentschap Informatie Vlaanderen) en AFB (Agentschap Facilitair Bedrijf) nemen deel aan dit project voor de Vlaamse Overheid. ‘Blockchain on the Move’ wordt ondersteund door de Vlaamse overheid in het kader van het Programma voor Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO).  

"Als identity-provider van de Vlaamse overheid, zorgen we ervoor dat dit project rekening houdt met en aansluit op de ‘elektronische identiteit’-schema’s van de overheid, daarom blijven we in nauw contact met de federale diensten RRN (de Belgische federale authentieke bron voor de identiteit van burgers) en BOSA de administratie die verantwoordelijk is voor de Federal Authentication Service", zo bevestigt Daniel Du Seuil, projectmanager Blockchain bij Agentschap Informatie Vlaanderen.

V-ICT-OR | v-ict-or.be
V-ICT-OR is de Vlaamse ICT-organisatie voor lokale overheden en heeft de rol van projectmanager en communicatie in dit project. Mede dankzij de ervaring in het praktisch uitwerken van digitaliseringstrajecten voor steden en gemeenten is V-ICT-OR ook de uitgesproken organisatorische implementatie partner eens de ontwikkelde technologie grondig is uitgetest.

“De ambities voor dit project zijn hoog, deze keer laten we de ‘proof of concepts’ achter ons en gaan we voor echte implementatie als finale doelstelling van het project. Daarom beginnen we vanaf vandaag met het oprichten van een consortium van lokale overheden en particuliere organisaties, die geïnteresseerd zijn om de resultaten en de kennis van dit project te implementeren in hun dagelijkse activiteiten", stelt Eddy Van der Stock, Voorzitter van V-ICT-OR.

Jolocom | jolocom.io
Jolocom, een in Berlijn gevestigde startup, ontwikkelt ‘open source’- software voor decentrale identiteit en toegangsbeheer, met een focus op privacy, veiligheid en interoperabiliteit. Het bedrijf werd geselecteerd om het ‘Self-Sovereign Identity (SSI) Building Block’ te ontwikkelen tijdens de eerste fase, die zal lopen tot einde februari 2019.

"Het Jolocom-team heeft als missie een ​​beter systeem voor identiteitsbeheer te bouwen, een systeem waarmee individuen en organisaties hun identiteitsgegevens autonoom kunnen beheren. Doordat zelfbeheerde identiteit centraal staat in al onze toepassingen, is deze kans om samen met de projectpartners bij te dragen aan de eerste fase van Blockchain on the Move, voor ons een enorme motivatie", zegt Joachim Lohkamp, ​​oprichter en CEO van Jolocom.

Contact

V-ICT-OR
Hugo Kerschot (BotM projectmanager)
T +32 496 564360
hugo.kerschot@v-ict-or.be

Eddy Van der Stock (voorzitter)
T +32 477 32 26 16
eddy.vds@v-ict-or.be

Digipolis
Tobias Verbist
T +32 3 338 76 30
Tobias.Verbist@digipolis.be

Stad Antwerpen - Dienst Innovatie en Technologie
Joris Moorthamers
T +32 478 79 67 18
joris.moorthamers@antwerpen.be

Vlaamse Overheid - Agentschap Informatie Vlaanderen
Daniel Du Seuil
T +32 485 70 50 25
daniel.duseuil@kb.vlaanderen.be

Vlaamse Overheid - Agentschap Facilitair Bedrijf
Frederik Gheys
T +32 494 76 15 38
frederik.gheys@kb.vlaanderen.be

Jolocom
Kai Wagner
kai@jolocom.com