Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Blockchain: waar staan we, en hoe ziet de toekomst eruit?

03/01/2019

In een artikel van Dimitri de Jonghe (https://www.bloovi.be/branded/innoveren/2018/dimitri-de-jonghe-ik-zie-nog-weinig-systemen-in-de-blockchain-wereld-die-al-voldoende-matuur-zijn-om-een-bestaand-systeem-te-vervangen) krijgen we een overzicht van de evolutie van blockchain.

Ocean Protocol

Waar data voorheen vastzat in silo’s (vaak ook bij lokale besturen het geval) zorgt Ocean Protocol ervoor dat databronnen en algoritmes op een digitale marktplaats worden samengebracht. Data is vooral waardevol wanneer het wordt samengebracht, en wanneer mensen errond samenwerken. Dit geeft bovendien een extra stimulans voor AI, die van dergelijke open data gebruik kan maken.

BigchainDB

Ocean Protocol steunt op BigchainDB, wat een systeem is dat databanken via blockchain laat samenwerken. Belangrijk hierbij is dat we niet spreken van 1 administrator, wat op zich een beveiligingsrisico vormt (single point of failure, als die adminaccount wordt gekaapt is alle data ineens beschikbaar voor die kaper). In plaats daarvan hebben meerdere gebruikers adminrechten. Via dit principe kunnen drones bv. communiceren met elkaar en samen observeren, maar toch autonoom handelen.

Commons

Commons kan omschreven worden als een grondstof die gemeenschappelijk eigendom is van iedereen in een groep. In zekere zin het tegengestelde van capitalisme, waar 1 iemand eigenaar is van een goed, kan commons ertoe leiden dat we bv. gezamenlijk gebruikmaken van landbouwgrond of voeding. Concrete voorbeelden zien we opduiken in open-source code, data delen en gemeenschappelijk gebruik van auto’s of fietsen.

Incentive machine

Terwijl blockchain initieel vooral als ‘trust machine’ werd gelabeld (blockchain wordt als veilig beschouwd omdat data niet centraal maar decentraal beschikbaar wordt, en verspreid op het internet voor iedereen beschikbaar is met de juiste toegangsrechten), ziet De Jonghe het nu eerder als ‘incentive machine’. Je kunt blockchaintechnologie koppelen aan een beloonsysteem gebaseerd op tokens. Als iemand dan een handeling uitvoert die in het voordeel is van de gemeenschap (ook al werd hij misschien vooral gedreven door eigenbelang), dan kan hij via een token beloond worden. Doel is dan ook om mensen te stimuleren om bij hun daden ook de gemeenschap in het achterhoofd te houden. Gamification – het opnemen van game-elementen binnen dienstverlening om de participatie van mensen te stimuleren – is hier een niet weg te denken factor.

Geen vervanging van bestaande systemen

Volgens De Jonghe blijft blockchain op dit ogenblik voornamelijk experimenteel, en is het niet in staat of niet geschikt om bestaande oplossingen te vervangen. De bestaande technologieën werken in de meeste gevallen beter. Wat blockchain op dit moment vooral doet, is nieuwe economieën creëren, zoals CryptoKitties, maar dat blijft redelijk kleinschalig. Binnen 3 jaar kan het speelveld er echter anders uitzien – dan kan er een zekere maturiteit opduiken. Blockchain marketplaces (Ocean Protocol bv., maar ook Filecoin) kunnen dan een succes worden. Maar De Jonghe voorspelt ook dat commons aan belang zullen winnen.

Link VICTOR

Wat heeft VICTOR met dit alles te maken? V-ICT-OR werkt samen met Informatie Vlaanderen, Het Facilitair Bedrijf, de stad en Digipolis Antwerpen om Blockchain on the Move op de kaart te zetten. Dit project wil de burger een Self-Sovereign Identity (SSI) aanreiken, in feite een soort digitale safe waarin alle persoonlijke gegevens van de burger verzameld zitten, gegevens die voorheen over verschillende overheden verspreid zaten. Dat pakketje met gegevens kan de burger gebruiken in zijn interactie met overheden, andere organisaties of ondernemingen. Hij kan derden toegang verlenen tot zijn gegevens, bijvoorbeeld in het kader van een verhuis.