Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Blockchain on the move - Uitnodiging workshop private sector

05/02/2019

Binnen het project Blockchain on the move (https://atypisch.antwerpen.be/nl/met-blockchain-on-the-move-beheert-u-uw-eigen-identiteitsgegevens) werken Stad Antwerpen, Digipolis Antwerpen, V-ICT-OR en de Vlaamse Overheid aan een nieuwe vorm van digitale identiteit waarin burgers terug de controle en beheer van hun eigen gegevens in handen krijgen.

Met deze zelfbeheerde identiteit (aka self sovereign identity), ondersteund door blockchain-technologie, gaan burgers zelf beslissen hoe, wanneer, aan wie en voor hoe lang ze informatie delen. Blockchain maakt een decentrale aanpak mogelijk en levert ook het bewijs van authenticiteit en validiteit van de aangereikte informatie.

Delen van gegevens eindigt uiteraard niet aan de grenzen van overheden en vaak zijn gevalideerde gegevens van burgers relevant over de grenzen van publieke en private organisaties heen. Deze aanpak heeft dan ook potentieel een belangrijke impact op de interactie tussen burgers en overheden maar ook voor private organisaties.

Het project team van blockchain on the move wil u daarom graag uitnodigen op een workshop op 8 februari (13u00-15u30) in Den Bell, (Francis Wellesplein 1, Antwerpen) om het nieuwe concept toe te lichten en te demonstreren via enkele demo-applicaties, en de mogelijke impact te bespreken in workshop vorm. De bespreking en feedback is voor het project team ook heel relevant om de volgende fases van dit project te plannen.

Indien u graag aanwezig bent op deze workshop dan volstaat een e-mail aan Hugo Kerschot (hugo.kerschot@v-ict-or.be). Het project team verwacht geen formeel standpunt of mandaat van uw organisatie maar enkel een open en kritische geest om de impact van dit nieuwe concept in uw organisatie te kunnen duiden.