Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Werk mee aan het traject 'OSLO Cultureel Erfgoed'

16/01/2020

Informatie Vlaanderen nodigt u graag uit om deel te nemen aan het traject om een OSLO-standaard te ontwikkelen voor het uitwisselen van informatie over cultureel erfgoed. Het is de bedoeling om de datastromen rond (digitale) collecties semantisch te modelleren en de structuur van de data te standaardiseren.

Op basis van internationale standaarden bouwen we het vocabularium op. We brengen dit in lijn met de geldende Vlaamse regelgeving.

Het traject kadert ook in het nieuwe regeerakkoord waarin de aandacht voor de culturele erfgoedsector een prioriteit blijft.

Planning 
Voor dit traject plannen zijn er vijf werkgroepvergaderingen en een businesswerkgroep. U schrijft zich in door op de linken te klikken. 

Agenda businesswerkgroep 19 december uitgesteld naar 23 januari 2020

  • 13u30: verwelkoming en overlopen agenda | Informatie Vlaanderen
  • 13u45: aanleiding traject en context |departement Cultuur, Jeugd en Media
  • 14u00: Open Standaarden voor Linkende Overheden (OSLO): process en methode | Informatie Vlaanderen
  • 14u30: vlot vindbare erfgoeddata op het gedecentraliseerde web | Informatie Vlaanderen & imec - IDLab - UGent
  • 15u00: Q&A

Informatie Vlaanderen ondersteunt
Dit is een initiatief van het departement Cultuur, Jeugd en Media van de Vlaamse overheid, met ondersteuning van Informatie Vlaanderen. De standaardisering gebeurt op vraag van de verschillende belanghebbenden binnen de culturele erfgoedsector, zoals de overheid en gesubsidieerde culturele organisaties.