Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Actieplan V-ICT-OR vzw: "Actiepunt 1: Thuiswerken als norm"

24/02/2021

Voor de medewerkers van lokale besturen werd medio maart van dit jaar telewerken geïntroduceerd. Bij die omschakeling werden enkele problemen vastgesteld waarvoor ook V-ICT-OR een deel van de oplossing kan vormen. Eén van die concrete problemen bleek zich te situeren rond een tekort aan hardware. Om die nood bij steden en gemeenten te ledigen werd het aankoopplatform Buy IT Public ontwikkeld. Dit werd aan het einde van het vierde kwartaal van 2020 gelanceerd. Dit aankoopplatform zal vooral dienstdoen voor de snelle aankopen die minder invloed hebben op de grote budgettaire plannen van een stad of gemeente.

Eén van de actiepunten van 2021 is daarom ongetwijfeld het duidelijk communiceren naar onze leden over het bestaan en de voordelen van dit platform. 

V-ICT-OR vzw kan ook ondersteuning bieden voor telewerken door het aanbieden van een handleiding met richtlijnen over hoe op een goede manier op afstand gewerkt kan worden. Niet enkel op vlak van technologie, maar eerder organisatorische ondersteuning. Werkbaar Werk[1], een initiatief van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, zet bijvoorbeeld in op duurzaam telewerken en geeft tips en tricks voor medewerkers, organisaties en leidinggevenden over hoe ze optimaal kunnen werken in huidige situatie.

De Vlaamse Overheid heeft een overzicht[2] met allerlei acties, bv. hoe je omgaat met rouw en verlies, maar ook digitale opleidingen over Microsoft Teams. Dit wordt opgezet om de personeelsleden te ondersteunen: digitale en mentale ondersteuning, praktische tips, informatie over dienstverlening en maatregelen, informatie gericht naar leidinggevenden, e.d. V-ICT-OR vzw kan naar analogie met dit initiatief, een gelijkaardig project opzetten voor lokale besturen of kan helpen om bestaande initiatieven breed te verspreiden.

 

[1] https://www.werkbaarwerk.be/werkbaarwerk

[2] https://overheid.vlaanderen.be/corona