Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Network of IT Skills.

08/02/2021

Network of IT skills heeft als bedoeling om lokale besturen te helpen bij het vinden van IT profielen. Binnen dit platform brengt V-ICT-OR de vraagzijde (besturen) en aanbodzijde (IT profielen) samen.

Het biedt de mogelijkheid aan lokale besturen om IT profielen te zoeken en aan zich te binden voor vaste, tijdelijke of projectmatige werkaangelegenheden. Het platform biedt dus ondersteuning in de zoektocht naar specifieke IT-competenties. Eén van de speerpunten in dit project is de mogelijkheid om IT profielen te delen tussen lokale besturen onderling. Op die manier kunnen IT-competenties optimaal worden ingezet en kunnen lokale besturen de regie van hun IT-capaciteit zelf in handen nemen.

Network of IT Skills wordt een communityplatform. Zo kunnen meerdere lokale besturen samen op zoek gaan naar een geschikt IT-profiel, iemand die ze mogelijk gedeeld kunnen tewerkstellen. Anderzijds kunnen lokale besturen ook hun eigen experten ten dienste stellen van andere lokale besturen die met bepaalde uitdagingen worstelen. Het platform probeert op die manier dus niet alleen de brug tussen vraag en aanbod, maar ook tussen publieke organisaties die met dezelfde noden zitten.

Binnen het platform zullen lokale besturen de mogelijkheid hebben om competentiecriteria aan te geven die gericht zijn op de noden die voor hen spelen. Hierna volgt een systematische oplijsting van profielen aan de hand van onder meer cv-parsering en andere zaken die de IT-profielen hebben aangegeven binnen hun mogelijkheden.

Dit platform speelt dus in op de nood aan specifieke IT-resources die lokale besturen nodig hebben om te beantwoorden aan de vraag van burgers om informatie en diensten via de digitale weg te ontvangen. Daarnaast kan via het inwinnen van IT-competenties voor lokale besturen ook een duw geven in de rug voor het digitaliseren en optimaliseren van processen binnen de interne werking.

Voor de totstandkoming van het Network of IT Skills platform, is V-ICT-OR op zoek naar een softwareleverancier die ons kan bijstaan om de tool te ontwikkelen. Voor dit project dat kadert binnen het programma innovatieve overheidsopdrachten, plant V-ICT-OR op 25 en 26 mei een moment waarop de geselecteerde kandidaten pitchen en hun voorstel kunnen toelichten met eventueel een ‘proof of concept’. Met deze stap staat het project reeds in de gunningsfase.