Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Intelligente verkeerslichten voor steden en gemeenten

13/12/2021

Mobilidata heeft heel wat mobiliteitsdoelstellingen opgesteld zoals het verbeteren van de  verkeersveiligheid, het garanderen van de bereikbaarheid en de mobiliteit, het verhogen van de leefbaarheid en tegelijkertijd de schade aan milieu en natuur terugdringen. Intelligente verkeerslichten kunnen een prominente rol spelen in het verwezenlijken van deze doelen. Het gaat hier om een nieuwe generatie verkeerslichten die met andere verkeerslichten én met weggebruikers kan communiceren.

De voordelen van intelligente verkeerslichten

Intelligente verkeerslichten kunnen inspelen op de actuele verkeerssituatie aangezien alle weggebruikers die geregistreerd zijn op de intelligente systemen worden gedetecteerd door de intelligente verkeerslichten. Het verkeerslicht kan op zijn beurt dan weer de verkeersstromen optimaliseren aangezien het de actuele drukte van het verkeer kent, kan berekenen hoe lang elke weggebruikers groen nodig heeft en krijgt.

De intelligente verkeerslichten kunnen heel gemakkelijk inspelen op de lokale situaties van uw afzonderlijke stad of gemeente, denk bijvoorbeeld aan een drukke ochtendspits. Verkeersstromen zijn verstoord en kruispunten kunnen geblokkeerd zijn door voertuigen. Doordat het intelligente licht zelf keuzes kan maken aan de hand van de real-time data, kan het bepaalde rijrichtingen langer groen geven om kruispunten vrij te maken.

Ten slotte maken intelligente verkeerslichten een onderscheid tussen absolute en conditionele prioriteit. Nood- en hulpdiensten krijgen absolute prioriteit wanneer zij komen aangereden met zwaailichten. Daarnaast kan je als lokale wegbeheerder ook zelf keuzes maken per kruispunt over wie op die locatie en in die specifieke context groen nodig heeft. Dit alles gebeurt aan de hand van wegingen. Een fictief voorbeeld: op een bepaald kruispunt kunnen auto’s het gewicht ‘1’ krijgen en openbaar vervoer het gewicht ‘3’ waardoor er reeds 4 auto’s nodig zijn vooraleer zij voorrang krijgen op 1 bus.

Wil je meer over dit project te weten komen? Dat kan via deze link.
Of wilt u meer te weten komen over de aankoopprocedures? Dat kan via deze link.