Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Connectiviteit bij lokale besturen

03/12/2021

Via de vorige nieuwsbrief stelden we enkele vragen rond opslag, connectiviteit en netwerk bij de Vlaamse lokale besturen.
We besluiten dat:

- de helft van de respondenten overtuigd is dat de huidige opslagcapaciteit geoptimaliseerd kan worden.

- een derde van plan is om de opslagcapaciteit op korte termijn uit te breiden en een kwart hier op lange termijn aan denkt.

- minder dan de helft eraan denkt om op korte (25%) of lange (19%) termijn een hybride oplossing op te zetten.

- zo'n hybride opstelling bij een andere 19% reeds in gebruik is, terwijl de overige 37% dit helemaal niet van plan is.

- bij 80% wifi aangeboden wordt aan de burgers in de gebouwen, maar bij nog geen derde (31%) ook op openbare plaatsen.

- bij quasi alle besturen alle locaties van het bestuur aangesloten zijn op de hoofdlocatie, en de toepassingen - waar nodig - bereikbaar zijn.

- een eigen draadloos netwerk zowat overal in de gebouwen voorzien is, terwijl slechts bij nipt de helft (56%) ook tussen de gebouwen.

- dat netwerk tussen de gebouwen, bij de helft als traag tot zeer traag ervaren wordt en slechts bij enkelen als snel.

- er wordt slechts door 37% gebruik gemaakt van optimalisatietools om dubbele bestanden tegen te gaan.