Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

V-ICT-OR en Digitaal Vlaanderen vieren 10 jaar OSLO op 12 mei!

14/03/2022

“Bouwen op vertrouwen”

In 2011 deed de Hogeschool Gent een onderzoek naar de “LOKALE BESTUREN ALS PARTICIPANTEN IN EEN INTERBESTUURLIJK EGOVERNMENT” (F. De Rynck, S. Van der Elst) in samenwerking met V-ICT-OR, VVSG en de coördinatiecel Vlaamse e-government (CORVE). Vanuit deze studie kwamen twee redenen waarom authentieke gegevensbronnen te weinig werden geadopteerd op het lokale niveau. Met name a) omdat deze bronnen “ingebakken” zaten, en dus quasi onbereikbaar in de backendsystemen, en b) de meeste van die bronnen onvoldoende verrijkt waren om ten volle in te zetten op het lokale niveau. Uit deze conclusies ontstond de behoefte aan een open standaardisatie voor lokale overheden. Meteen was de roepnaam OSLO geboren en V-ICT-OR ging in 2012 met de uitwerking aan de slag.


Ondertekening OSLO samenwerking.Met het OSLO-project wou de Vlaamse ICT Organisatie dé datastandaard ontwikkelen voor het lokale overheidsniveau. Bij de eerste fase van dit project, de zgn. inventarisatiefase, werden de bestaande authentieke gegevensbronnen en veelgebruikte datamodellen, waarmee lokale overheden momenteel werken, geïnventariseerd. Dit gebeurde in werkgroepen. Hierin zaten de verschillende belanghebbenden uit de lokale besturen, de Vlaamse overheid, federale overheid en diverse consortiumpartners. Het resultaat gaf een overzicht van de verschillende problemen m.b.t. gegevensintegratie en toepassing van authentieke bronnen en hun impact op de werking van het lokale overheidsniveau.

V-ICT-OR wou geen solitaire Vlaamse standaard uitwerken en toetste deze dan ook aan de internationale standaarden. Het was de bedoeling dat deze OSLO-standaard maximaal afgestemd was op de web standaarden (W3C) en ander wereldwijd onderzoek.

Omdat de opzet van OSLO te groot bleek voor een kleine vzw als V-ICT-OR, werd het project in 2015 overgedragen aan de Vlaamse Overheid. Deze pikte het project op als ‘OSLO²’ (Open Standaarden voor Linkende Organisaties). In dit vervolgtraject zet de Vlaamse overheid verder in op een eenduidige standaard voor de uitwisseling van informatie met prachtige resultaten als gevolg. Op deze pagina ( klik hier ) vind je allerlei statistieken terug van de OSLO-standaarden. Terwijl V-ICT-OR met OSLO een semantische informatiestandaard heeft ontwikkeld, zet Digitaal Vlaanderen samen met haar partners in op semantische interoperabiliteit. Het standaardiseren van de betekenis van informatie is essentieel om het principe ‘vraag niet wat je al weet’ te realiseren. Daarnaast zijn semantische standaarden een belangrijke hefboom voor de interbestuurlijke dialoog en hergebruik van informatie door de private sector.

De Vlaamse overheid zet momenteel verder in op die eenduidige standaardisatie voor de uitwisseling van informatie. Het blijft de bedoeling om te zorgen voor meer samenhang en een betere vindbaarheid van data. Op die manier kan iedereen de gegevens makkelijker gebruiken.

-/-

Samen met Barbara Van Den Haute (administrateur-generaal van Agentschap Digitaal Vlaanderen) vieren we op 12 mei 2022 in Flanders Expo Gent op het ShoptIT event >>> 10 jaar OSLO.

-/-

Wil je meer weten over de (r)evolutie die OSLO teweegbracht en welke andere belangrijke trends er zich manifesteren bij de lokale besturen, reserveer dan nu je plekje. Tickets voor ShoptIT zijn vanaf nu beschikbaar! Klik hier naar de event pagina .