Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Single Digital Gateway toegelicht op stuurgroep lokaal eGov

20/09/2022

Op de stuurgroep lokaal e-government van 7 september werd Single Digital Gateway toegelicht!

De Single Digital Gateway Regulation (SDGR) is een Europese verordening die geldt voor alle Europese lidstaten en al hun bestuursniveaus. Ze moet de administratieve last beperken voor burgers en bedrijven, discriminatie wegnemen en het “vrije verkeer” binnen Europa een impuls geven.

Ook lokale besturen moeten dus aan de verplichtingen van de Single Digital Gateway voldoen.

Lokale besturen moeten op 3 manieren voldoen aan de verplichtingen van de Single Digital Gateway Regulation (SDGR).

  • Informatieverplichting: lokale besturen moeten tegen 12 december 2022 informatie over bepaalde producten en diensten online in het Engels beschikbaar maken op de website Your Europe.
  • Digitale procedures: lidstaten moeten ervoor zorgen dat burgers tegen 12 december 2023 bepaalde procedures digitaal kunnen  afhandelen.
  • Assistentiediensten (diensten voor ondersteuning en probleemoplossing)


De federale en Vlaamse overheid moesten tegen december 2020 !!! al aan de informatieverplichting voldoen en de assistentiediensten hebben voorzien. Zij helpen de lokale besturen zodat zij op hun beurt efficiënt en met minimale inspanningen aan de Single Digital Gateway verordening (SDGR) voldoen.

Meer informatie over Single Digital Gateway? Op de regionale kenniskringen komt Agentschap Binnenlands Bestuur meer uitleg geven en kan je rechtstreeks in dialoog gaan/vragen stellen. Klik hier om de kalender van komende regionale kenniskringen te bekijken.

In onze bestandsbibliotheek kan je de opname van deze toelichting raadplegen.