Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Single Digital Gateway versnellen met AI?

23/01/2023

“Wat als we #chatGPT (of andere) zouden inzetten, samen met de interbestuurlijke producten en dienstencatalogus #IPDC, om dichter bij de doelstellingen van Single Digital Gateway #SDG te komen?”

Dit was een vraag die Eddy zich afgelopen weekend afvroeg op LinkedIn na enkele persoonlijke tests met dit prototype van een chatbot met kunstmatige intelligentie, ontwikkeld door OpenAI en gespecialiseerd in het voeren van dialogen met een (menselijke) gebruiker.

“Zou dit geen mooi collectief project zijn om, samen met de Vlaamse overheden en de lokale besturen, in te zetten op #AI in functie van deze Europese regelgeving?”

Single Digital Gateway (SDG) is een verordening van de Europese Commissie tot het oprichten van een digitale toegangspoort voor de burgers van de Europese Unie. Deze Europese toegangspoort dient burgers van lidstaten toegang te geven tot informatie en procedures van overheden over alle lidstaten heen. Taal en accuraatheid van de informatie kan hierbij een ernstige meerwaarde geven. Uitgangspunt is in ieder geval dat als een procedure beschikbaar is voor een burger of ondernemer van één lidstaat, deze ook toegankelijk moet zijn voor gebruikers uit andere lidstaten

De Europese verordening vereist dat (een deel van) de huidige informatie over producten en diensten in het Engels wordt aangeboden, maar met een chatbot zoals chatGPT (maar er zijn er ook andere) is de diversiteit van de Europese talen geen enkel probleem en kan de Europese burger misschien wel in zijn eigen taal info over andere lidstaten krijgen.

De oproep om overheden en bedrijven in deze te laten samenwerken werd alvast positief onthaald. We plannen een Teamsmeeting op 1 februari om 11:00 met deze vraag centraal.

Wie interesse heeft kan via deze de link registreren.

PS … het voorbeeld is louter fictief, ongetraind, geeft nog niet het juiste antwoord 😉 en bevat geen persoonsgegevens 😉 (wat in deze opzet van #SDG zelfs helemaal niet hoeft)