Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Deze maand activeren wij [VVSG, Exello.net en V-ICT-OR] de MFA4ALL actie.

05/04/2023

Het is onze doelstelling om zoveel mogelijk mensen (uit private en publieke sector) dit charter te laten ondertekenen. Maar vooral ook dat we er nu samen werk van maken om 100% naar MFA over te schakelen. Dit is dus niet alleen een awareness campagne, maar vooral ook een ambitieuze ‘start nu’ oproep.

Doe je mee? KLIK HIER door naar onze MFA4ALL webpage.


 -/-

"Bescherm uzelf en uw gegevens met Multi Factor Authentication (MFA)"
In een wereld waarin cybercriminaliteit steeds geavanceerder wordt, is het beschermen van persoonlijke gegevens essentieel. Een van de meest effectieve manieren om dit te doen, is ondermeer door gebruik te maken van Multi Factor Authentication (MFA). We hebben bij de recente gebeurtenissen samen met het CCB vastgesteld dat er nog heel wat organisaties binnen de lokale overheden (nog) geen gebruik maken van MFA en willen daarom we onze schouders onder de campagne MFA4ALL zetten.
 
Met deze campagne leggen we nogmaals uit wat MFA is en waarom het zo belangrijk is, en geven we praktische voorbeelden van hoe u MFA kunt gebruiken om uzelf en uw gegevens te beschermen.
 
Het Charter voor Multi Factor Authenticatie Voor Iedereen (MFA4ALL) voor lokale besturen en samenwerkende bedrijven bevat de volgende engagementen:

  • Wij verbinden ons ertoe om Multi Factor Authentication (MFA) te implementeren in onze organisaties – of deden dit reeds - om de beveiliging van onze IT-systemen en gegevens te verbeteren.
  • Wij erkennen dat het gebruik van MFA een essentieel onderdeel is van de verdediging tegen cyberaanvallen en dat het onze gedeelde verantwoordelijkheid is om de privacy en veiligheid van de gegevens van onze burgers of klanten te beschermen.
  • Wij verbinden ons ertoe om ervoor te zorgen dat MFA correct wordt geïmplementeerd, dat alle medewerkers en gebruikers worden opgeleid over de juiste manier om MFA te gebruiken en dat er regelmatige interne controles plaatsvinden om de effectiviteit ervan te evalueren.
  • Wij erkennen dat de implementatie van MFA een geleidelijk proces kan zijn en dat er mogelijk aanvullende investeringen nodig zijn om deze te implementeren en te onderhouden. We zullen echter prioriteit geven aan deze investeringen om onze systemen en gegevens te beschermen.
  • Wij verplichten ons om open en transparant te communiceren over onze inspanningen om MFA te implementeren en de voordelen hiervan te benadrukken voor onze burgers of klanten, zodat zij vertrouwen kunnen hebben in de beveiliging van hun gegevens.                   

 
Doe je mee? KLIK HIER door naar onze MFA4ALL webpage.
 
Samen krijgen we de informatiesystemen beter beveiligd!