Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Het Loket Lokale Besturen op de stuurgroep Lokaal E-government

02/06/2023

Lokale besturen staan het dichtst bij de burger. Zij vormen het eerste bestuursniveau en zijn belangrijke partners om een antwoord te bieden op maatschappelijke uitdagingen. Het Vlaams beleid voor binnenlands bestuur biedt een regelgevend, financieel en bestuurlijk kader en ontwikkelt instrumenten om lokale besturen in die rol te verbinden en te versterken.

Het Loket voor Lokale Besturen is een online toepassing van het Agentschap Binnenlands Bestuur voor gegevensdeling tussen de lokale besturen en het agentschap. Het loket is opgebouwd uit verschillende modules met elk een aparte functionaliteit. 


Hierbij alvast een kort overzicht:

 • Toezicht
  • Bezorg besluiten en overzichtslijsten elektronisch aan de toezichthoudende overheid.

 • Berichtencentrum
  • Bekijk en reageer op de berichten van de toezichthoudende overheid.

 • BBC-DR
  • Bezorg de digitale rapporten aan de Vlaamse Regering over de beleids- en beheerscyclus (BBC).

 • Mandatenbeheer
  • Hou de mandaten binnen de gemeenteraad, college van burgemeester en schepenen, raad voor maatschappelijk welzijn, vast bureau en bijzonder comité voor de sociale dienst bij.

 • Mandatenbeheer erediensten
  • Hou de mandaten binnen de erediensten bij.

 • Organisaties erediensten
  • Krijg een overzicht van de besturen van erediensten en van de mandaten en bedienaren.

 • Leidinggevendenbeheer
  • Hou hier de leidinggevende functies voor uw bestuur bij.

 • Personeelsbeheer
  • Hou hier de personeelsaantallen voor uw bestuur bij.

 • Subsidiebeheer
  • Volg hier uw aanvragen voor subsidiemaatregelen op.

 • Producten- en dienstencatalogus
  • Beheer uw producten en diensten.

Ook het Loket Lokale Besturen tracht zoveel als mogelijk te innoveren om de dienstverlening naar de lokale besturen te blijven verbeteren. Welke ontwikkelingen doormaken of nog zullen doormaken, ontdek je bij ons via deze opname of powerpoint.

-/-

Deze content is enkel beschikbaar voor V-ICT-OR leden. Nog geen lid? Dat kan al vanaf 35 euro.