Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Connecting the dots, samen maken we verschil! De 'middenlaag' als facilitator van digitale transformatie.

27/11/2023

Te midden van het ever-evolving digitale landschap is de visie helder en uitdagend: "willen we niet de digibeten van morgen zijn, maar pioniers van een toekomst die zich razendsnel ontvouwt, dan ligt de sleutel tot succes in connecting the dots", stelt Jan Smedts, Administrateur-generaal van Digitaal Vlaanderen, tijdens de Trefdag Vlaanderen Digitaal 2023.


>>> Jan Smedts
is de openings keynote spreker op ons ManageIT congres 14/12/2023.

KLIK HIER naar de eventpagina.


Een maand geleden - tijdens Trefdag legden we ons oor te luister bij het project Family ProEf, ‘Een feit, geen fabel!’ (mogelijk gemaakt dankzij subsidiëring door Gemeente zonder Gemeentehuis, project van Vlaamse Veerkracht, relancebeleid Vlaamse Regering gefinancierd door Europese Unie via NextGenerationEU.)

De autmatische rechtentoekenning is een baanbrekend mechanisme waarbij we binnenin het lokale gezinsbeleid de non-take up van rechten kunnen ondervangen zonder administratieve rompslomp, zonder het indienen van bewijsstukken, zonder ingewikkelde aanvraagprocedures, op basis van gegevens uit het Groeipakket.

Het Agentschap Uitbetaling Groeipakket (VUTG) speelt niet alleen een rol bij het automatiseren van de uitbetaling van het ‘groeipakket’, maar kan ook een rol spelen in het automatisch toekennen van lokale toelagen. Dankzij de uitgebreide gegevensbank (authentieke bron) van het Agentschap en via een geformaliseerde, protocolaire en technische samenwerkingsovereenkomst van persoonsgegevens (hergebruik van gegevens zoals gezinssamenstelling, inkomenssituatie, ... die al beschikbaar zijn in het Groeipakket), kan je als groot of klein stads- of dorpsbestuur, met behoud van je autonomie, in lijn met jouw lokaal gezinsbeleidgerichte toelages en andere gezinsvoordelen toekennen.

Dit ondervangt de uitdagingen in identificatie van de betrokken gezinnen, gegevensdeling, doorlooptijd en administratie. Met het project Family ProEf tracht men deze uitdagingen te overwinnen door toelagen en voordelen proactief, automatisch en efficiënt toe te kennen.

Reeds 8 besturen stapten in. Family ProEf ambieert tegen 2050 50 besturen aan boord te krijgen, met als uiteindelijke doelstelling te streven naar een inclusieve en geautomatiseerde toekomst waarin iedereen profiteert van de mogelijkheden die de digitale wereld te bieden heeft. Door te verbinden en samen te werken maken we het verschil. 

Wens je meer informatie over Family ProEf, KLIK HIER

Het project Family ProEF, maar ook de samenwerking tussen verschillende instanties of initiatieven zoals Digitaal Vlaanderen, Gemeente zonder Gemeentehuis, VUTG, ... spelen een cruciale rol in het faciliteren van digitale transformatie.

In het voortdurend evoluerende digitale landschap fungeert deze ‘middenlaag’ als verbindende schakel tussen technologie en maatschappij, als katalysatoren voor positieve verandering en de verschuiving naar een toekomst die snel vorm aanneemt. Het idee van “connecting the dots” is meer dan alleen een slogan. De ‘middenlaag’ verbindt de behoeften van de samenleving aan technologische innovatie. De ‘middenlaag’ verbindt door samen te werken en middelen te bundelen met het oog op oplossen van wicked problems. De ‘middenlaag’ verbindt door alle burgers te betrekken door de toegang tot en het gebruik van technologie te bevorderen.

Door deze verbindende rol kan de digitale transformatie een verschil maken in de levens van mensen en de maatschappij als geheel. Het benadrukt het belang van samenwerking en community-building in het digitale tijdperk waarin digitale technologieën optimaal benut worden voor het welzijn van de samenleving. 

Wens je meer informatie over Agentschap Uitbetaling Groeipakket (VUTG) via de servicebus? Neem contact op via info@v-ict-or.be.


>>> Jan Smedts, Administrateur-generaal van Digitaal Vlaanderen
is de openings keynote spreker op ons ManageIT congres 14/12/2023.

KLIK HIER naar de eventpagina.