Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

[valentijn] Extra aandacht voor je geliefde lokale ICT-personeel …

14/02/2024

In de kern van elke digitale evolutie bevinden zich de ICT-professionals. Tijdens recente gesprekken met lokale besturen werd het mij nogmaals pijnlijk duidelijk hoe essentieel deze professionals zijn en wat er ontbreekt als ze er niet zijn. Als belangenbehartiger voor iedereen die betrokken is bij de digitale transformatie in de lokale besturen van Vlaanderen, wenst onze organisatie de focus te leggen op de dubbele uitdaging in de lokale ICT-sector: er is zowel een kwantitatief als een kwalitatief tekort.

Lokale besturen kampen met drie uitdagingen: een tekort aan ICT-specialisten, een kwalitatieve mismatch en lagere vergoedingen dan in de private sector. Dit leidt tot bijgestelde verwachtingen, wat ongunstig is.

Door de coronacrisis steeg de digitalisering in Vlaanderen met 35% meer IT-vacatures in het afgelopen jaar. Vooral netwerk-, cybersecurity- en cloud-specialisten zijn gewild. Ondanks waarderingsverbeteringen bij het topmanagement, blijft er een waarderingskloof voor ICT-rollen bij lokale besturen in vergelijking met de private sector. Om dit probleem aan te pakken, richtte de Vlaamse overheid Vlaanderen Connect op, gericht op strategische ICT-functies voor alle overheidsniveaus, ook lokaal. Hoewel hun inspanningen voor de Vlaamse overheid vruchten afwerpen, blijft het voor lokale besturen een uitdaging. We zoeken actief naar samenwerking, clusteren profielen regionaal en zijn optimistisch over toekomstige oplossingen.

Tijdens de recente Trefdag Digitaal Vlaanderen werden de opmerkelijke prestaties van de Vlaamse digitale overheidsdiensten op het Europese toneel belicht. Vlaanderen heeft nu een plaats in de top tien van Europa en we naderen toonaangevende landen zoals Estland, Finland, Nederland, Malta en Spanje. Dit toont de vastberadenheid en ambitie van de minister-president om Vlaanderen op de digitale kaart te zetten.

Om de top vijf van Europa te bereiken, is het essentieel dat de digitale transformatie nog meer doordringt tot het lokale niveau. In een intergouvernementeel gedigitaliseerd kader zijn discussies rond “autonomie” achterhaald, maar inspraak blijft essentieel, met respect voor de expertise van lokale ICT-professionals - zowel strategisch als operationeel. Om een "keizer-koster" aanpak te vermijden - wijze woorden van een voormalige minister-president indachtig - is het essentieel dat lokale besturen hun ICT-verantwoordelijkheid opnemen - bij voorkeur regionaal geclusterd.

Er is werk aan de winkel om een holistische en duurzame digitale transformatie te waarborgen op alle overheidsniveaus, met een gecoördineerde aanpak en vanuit een optimale privaat-publieke samenwerking. We hebben elkaar nodig!

De juiste samenwerkingsvormen en -platformen zorgen voor een sterkere, meer verbonden digitale toekomst voor Vlaanderen, waarbij Vlaamse en lokale overheden samenwerken aan innovatieve oplossingen ten gunste van alle burgers van Vlaanderen.

Want uiteindelijk gaat het om hen.

Valentijn = perfect timing dus om je geliefde lokale ICT-personeel extra te verwennen. En niet alleen vandaag ...