Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

[persbericht] Nieuw samenwerkingsinitiatief bevordert “digitale inclusie en transformatie” binnen lokale overheden.

16/02/2024

V-ICT-OR en iDrops bundelen hun krachten in een nieuw initiatief genaamd de Digitale Inclusie en Transformatie Hub (DITh). Dit initiatief streeft ernaar de digitale inclusie en transformatie binnen lokale overheden te bevorderen, met een speciale focus op de verbetering van de dienstverlening door ambtenaren en medewerkers. Deze samenwerking markeert een significante stap voorwaarts in het toegankelijker maken van digitale diensten voor alle lagen van de bevolking.

Eddy Van der Stock, voorzitter van V-ICT-OR, benadrukt het belang van deze focus: "Digitale inclusie verbeteren begint bij de tussenlaag van dienstverlening. Met de juiste tools en methoden kunnen we de digitale transformatie van lokale overheden versnellen en onze inclusie-inspanningen voor diverse doelgroepen effectiever maken."

Nathalie Goethals, directeur van iDROPS, voegt toe: "Om iedereen mee te krijgen in het digitale transformatieproces, is het cruciaal om basisvaardigheden en digitaal zelfvertrouwen te versterken."

De DITh zal acties ondernemen zoals het aanbieden van masterclasses, het ontwikkelen van digitale programma's, en het introduceren van innovatieve digitale benaderingen om lokale overheden te ondersteunen in hun digitale transformatieproces. Dit initiatief streeft ernaar een meer inclusieve benadering van digitale dienstverlening te realiseren.

De noodzaak voor dit initiatief wordt onderstreept door de cijfers uit de Digimeter van imec, waaruit blijkt dat ondanks de toename in digitale connectiviteit, een significant deel van de bevolking nog steeds achterblijft in digitale vaardigheden. Volgens de laatste Digimeter ervaart bijvoorbeeld 30% van de Vlamingen een vorm van digitale uitsluiting, wat de urgentie van digitale inclusieprojecten benadrukt.

Digitale inclusie en transformatie gaan hand in hand omdat de digitale transformatie niet alleen gaat over het implementeren van nieuwe technologieën, maar ook over het waarborgen dat iedereen, ongeacht leeftijd, achtergrond of vaardigheidsniveau, toegang heeft tot en kan profiteren van deze technologieën. Dit is essentieel voor het dichten van de digitale kloof en het bevorderen van gelijkheid in de digitale maatschappij.

Hedwig Daineffe, ondervoorzitter van V-ICT-OR, benadrukt het belang van dit initiatief: "Sinds de coronacrisis is de digitale ongelijkheid alleen maar toegenomen. Het is onze verantwoordelijkheid om deze ongelijkheid aan te pakken." De DITh zal nauw samenwerken met lokale overheden om hun specifieke behoeften en uitdagingen te begrijpen en op maat gemaakte oplossingen te bieden die de digitale vaardigheden van medewerkers verbeteren en de toegankelijkheid van digitale diensten voor alle burgers vergroten.

Met een sterke focus op samenwerking, innovatie, en empowerment, belooft de Digitale Inclusie en Transformatie Hub een waardevolle bijdrage te leveren aan het bevorderen van een meer inclusieve en digitaal vaardige samenleving