Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

[ShoptIT 2024] Volledige track reeks gewijd aan toekomstverkenning bij steden en gemeenten, begeleid door Tomorrowlab.

17/04/2024

Kennis delen. Samenwerken. Slimme oplossingen. Netwerken. Blijven belangrijke onderdelen van ons komende ShoptIT 2024 congres van 16/05/2024 in Flanders Expo Gent. Met dit jaar geen 32 maar wel - 36 breakout tracks - van boeiende en inspirerende kenners, beleidsmakers en innovators.

36x kennis voor en door de grootste community van Vlaamse lokale besturen.


Ontdek op ShoptIT hoe gemeenten future-proof strategieën en plannen kunnen vormgeven tijdens een volledige dagtrack begeleid door Tomorrowlab.

Deze reeks heeft als doel om deelnemers de methodiek van scenarioplanning aan te leren, hen te laten indompelen in 4 plausibele toekomstscenario’s, strategieën en gemeentelijke plannen te stresstesten en deze scenario’s verder te verfijnen zodat deelnemers hiermee verder aan de slag kunnen binnen hun eigen organisatie zodat zij de uitdagingen en kansen van morgen zo goed mogelijk kunnen anticiperen en navigeren.


Deelnemers dienen zich in te schrijven voor de volledige track (voor- en namiddagsessie).
De dagindeling ziet er als volgt uit:PLENAIR.
10u10 - 10u30


“Foresight in actie, hoe maken we future-proof beleid op basis van scenarioplanning”

Hoe kunnen lokale overheden verder kijken dan hun regeerperiode en plannen maken die future-proof zijn?

Foresight kan steden en gemeenten helpen om future-proof te zijn bij het maken van keuzes over de ontwikkeling van nieuwe projecten door hen te helpen bij het identificeren en beoordelen van mogelijke toekomstige trends, onzekerheden en uitdagingen. Foresightoefeningen, zoals scenarioplanning, stellen organisaties in staat om proactief met deze trends en onzekerheden om te gaan en verschillende plausibele toekomsten in kaart te brengen.

Scenarioplanning kan steden en gemeenten eveneens helpen bij het betrekken van verschillende stakeholders bij de ontwikkeling van strategieën, plannen en projecten, waardoor ze een breder perspectief krijgen en een grotere buy-in krijgen voor de ontwikkelde oplossingen.

Tijdens deze sessie zal TomorrowLab uitleg geven over hoe toekomstdenken en scenarioplanning binnen de organisatie gebruikt kan worden en hoe je dit in de praktijk uitwerkt.

Spreker. Marijke Verhavert | TomorrowLab


BREAKOUT 1 & 2.

10u40 - 11u30
11u40 - 12u30


Stress-testen van gemeentelijke plannen in 4 toekomstscenario’s

Hoe zal de stad of gemeente van de toekomst eruit zien? En hoe toekomstbestendig is ons huidig beleid in deze toekomst? Wat zijn onze strategische werven voor de toekomst?

Een antwoord formuleren op bovenstaande vragen is mogelijk via scenarioplanning. Dit laatste  speelt een belangrijke rol in het uitdagen van steden en gemeenten om uit hun comfortzone te stappen om de juiste transformatiebeslissingen te nemen.

In deze eerste sessie gaan we ons onderdompelen in 4 plausibele toekomstscenario’s met als doel gemeentelijke plannen hierop te stress-testen en strategische opties voor de toekomst te identificeren, zodat achteraf concrete stappen richting innovatieve oplossingen kunnen genomen worden. Deelnemers zullen hierbij de methodologie van systeemdenken en toekomstdenken leren.

Sprekers. Filis Zumbultas & Sven Geiregat | TomorrowLab


BREAKOUT 3 & 4.
14u15 - 15u05
15u15 - 16u05

Verfijnen van de toekomstscenario’s.

In deze sessie zullen de voorgestelde scenario’s van de voorbereidende sessies (1 en 2) verder uitgewerkt worden door de deelnemers. De bedoeling is om zeer concrete toekomstbeelden uit te werken die tot de verbeelding spreken en die tegelijkertijd de complexiteit van de toekomst behapbaar maken zodat deelnemers deze als generiek framework kunnen gebruiken binnen hun eigen organisatie. Lokale besturen zullen hiermee dus aan de slag kunnen gaan en concrete stappen zetten richting innovatieve oplossingen voor de uitdagingen waar lokale besturen voor staan.

Sprekers. Filis Zumbultas & Sven Geiregat | TomorrowLab


KLIK HIER naar de eventpagina van ShoptIT.