Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

[resultaten 1-minute poll] people in / people out proces

19/04/2024

Om de twee weken sturen we een nieuwsbrief uit naar onze hele community (leden, partners, ...). Eén van de vaste onderdelen hiervan is onze 'one-minute benchmark poll'. Hierin stellen we je één, twee of maximum drie vragen - waarop je snel kan antwoorden.

Voor de Paasvakantie peilden we in onze poll naar jullie people in, people out proces - een thema dat regelmatig aangehaald wordt tijdens onze regionale kenniskringen.

 

De vraag was kort en to the point: "Heeft jouw lokaal bestuur een gedegen people in / people out proces?"

Bij de meerderheid van de respondenten is het proces volledig gedocumenteerd (39%) en/of gedigitaliseerd (15%)

Net geen kwart van de respondenten (23%) is volop op zoek naar een nieuwe methode. Het feit dat 19% van de respondenten aangeeft dat hun huidige systeem niet naar behoren werkt, zal daar ook zeker aan gelinkt zijn.

Een zeer kleine minderheid (4%) geeft aan geen gedegen proces binnen hun lokaal bestuur te hebben.


Een voorbeeld van een goed gedocumenteerd proces dat aangehaald werd is een handleiding in/uit dienst die per dienst/functie uitschrijft voor welke toepassingen welke toegangen verleend dienen te worden. 

Ook zijn er besturen die reeds een volledig gedocumenteerd én gedigitaliseerd proces hebben, die toch aangeven dat het systeem niet volledig naar behoren werkt of perfect aansluit op de noden.

Sommige besturen vermelden dat ze wel al een redelijk goed "people in" proces hebben, maar dat de "people out" stroom veel minder goed loopt. Ook daar kan uiteraard verschil in zitten.

Er blijft dus werk op de plank om de processen verder te blijven afstemmen op de noden binnen de lokale besturen. 

In dat kader blijft ook onze oproep om best practices ifv een whitepaper met ons te delen. Heeft jouw lokaal bestuur documenten die wij (uiteraard geanonimiseerd) mogen delen met onze leden via de bestandsbibliotheek? Graag een seintje via vlavirgem@v-ict-or.be