Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

LOLA, de internationale grote zus van V-ICT-OR, is gedoopt

19/02/2013

LOLA’s volledige naam is Linked Organisation of Local Authority ICT Societies. LOLA werd geboren uit de nood die de lokale ICT organisaties van verschillende landen voelden om samen naar oplossingen te zoeken voor gemeenschappelijke problematieken binnen hun organisaties, voor hun leden en voor de burgers. Of anders gezegd, de Linked Organisation of Local Authority ICT Societies behartigt dezelfde doelstellingen als V-ICT-OR maar dan wel over land- en zelfs continentgrenzen heen.

Vanaf 2006 tijdens een internationaal congres in Charleston ( USA),  kwamen de eerste plannen op tafel om vanuit een internationaal karakter kennis en best practices met elkaar te delen. En waarom zouden we ook niet samen op zoek gaan naar een collectief project? 

V-ICT-OR deelt dan ook met enige trots mee dat LOLA als Non Profit Organisation op 12 februari 2013 ook juridisch geofficialiseerd werd. De Vlaamse ICT Organisatie stond namelijk mee aan de wieg van deze mondiale vereniging. Vandaag telt LOLA 7 harten: MISA in Canada, ALGIM in Nieuw-Zeeland, KOMMITS in Zweden, SOCITM in het Verenigd Koninkrijk, GMIS in de Verenigde Staten, VIAG in Nederland en V-ICT-OR in België zijn de stichters.                      LOLA BOD

Peterschap.

Eerder besliste LOLA om te kiezen voor een juridisch model volgens Belgisch recht en dan ook meteen in België de maatschappelijke zetel vast te leggen. De Belgische wetgeving is dermate goed uitgebouwd dat zij ook over de grenzen heen haar deugdzaamheid bewijst binnen non profit organisaties.

Niet alleen juridisch heeft LOLA een Belgisch tintje, ook het voorzitterschap is in Belgische handen.
Eddy Van der Stock
, voorzitter van V-ICT-OR, hanteert ook bij LOLA de voorzittershamer.


En concreet?

Als organisatie zet LOLA meteen al haar schouders  onder een aantal initiatieven zoals 'citadel on the move’ en Apps4EU (of Apps For Europe):

  • Citadel on the Move (met als doelstelling het openstellen van data ‘open government data’ zodat app ontwikkelaars makkelijk innovatieve mobiele applicaties kunnen ontwikkelen voor de gemeente).
  • App4EU (dat een thematisch netwerk opzet om open data competities te organiseren, met als doelstelling de socio-economische impact van open data te maximaliseren).

Heel specifiek kijkt men met belangstelling naar de manier waarop lokale overheden vanuit interlokale samenwerkingsverbanden samen de pijnpunten aanpakken.


Toekomstplannen voor LOLA

'In eerste instantie willen we naar buiten komen met deze gloednieuwe organisatie', vertelt voorzitter Eddy Van der Stock. 'In het najaar willen we in samenwerking met de Citadel projectleiders een congres organiseren met een focus op de behoeften bij  de lokale overheden. Het Citadel statement werd geadopteerd in de visie en missie van de nieuwe organisatie, omdat het vijf basisthema's bevat waar we in de verschillende landen mee bezig zijn. Dat zijn data- en systeemcompatibiliteit, open standaarden, open data, breedbandtechnologie, gedeelde diensten’
‘We willen deze thematische problemen uitwerken tijdens kennismomenten en congressen’ haalt de voorzitter verder aan, ‘maar wensen ook te kijken of we bijvoorbeeld in functie van Europese standaardisatie projectmatig enkele van die elementen kunnen oplossen voor de lokale overheden. En dit dan vooral in een sterke samenwerking met de verschillende deelstaten. Bedoeling blijft vooral een vereenvoudigde en efficiëntere overheid te creëren, een doelstelling waarvoor we binnen de lokale besturen zelf op heel wat bijval kunnen rekenen.'

Eerstdaags wordt LOLA NPO bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

PersartikelDatanews  SectorLink 

 

Meer informatie: www.v-ict-or.be  en lola-ict.org