Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

OPROEP aan ALLE gemeentesecretarissen: DRINGEND werk maken van uw veiligheidsconsulent!

04/03/2015

Op de website van de Vlaamse Toezichtcommissie staat sinds kort de kaart waarop te zien is hoe bedroevend het gesteld is met de aanstelling van een Veiligheidsconsulent in de gemeenten. 

De verplichting tot het aanstellen van een veiligheidsconsulent werd vastgelegd in het e-govdecreet voor elke instantie die:

  • persoonsgegevens verwerkt (lokaal bevolkingsbestand - rijksregister - ...)
  • authentieke gegevensbron beheert (RR)
  • tussenkomt bij mededeling van persoonsgegevens
  • ondersteunt bij gebruikers- en toegangsbeheer (Vlaamse of federale overheidsportalen)

De veiligheidsconsulent moet aangesteld worden door de directie, dagelijkse leiding van de organisatie, en deze rapporteert alle aspecten die de informatieveiligheid binnen de organisatie betreft.

Maar vooraleer de veiligheidsconsulent aan de slag kan dient er een gunstig advies van de Vlaamse Toezichtcommissie te komen. U kan de adviesvraag richten aan de Vlaamse Toezichtcommissie via het daarvoor ontworpen formulier.

Download het snel en vraag ondersteuning indien u hier vragen bij heeft (of uiteraard rechtstreeks aan de Toezichtsommissie kan ook).

Er moet geen advies over de aanstelling van de veiligheidsconsulent gevraagd worden aan de Vlaamse Toezichtcommissie als de persoon in kwestie al is aangewezen als consulent inzake informatieveiligheid (Rijksregister en/of Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid).

Onze Vlaamse ICT Organisatie dringt er op aan dat de gemeenten hier snel werk van maken en wil de besturen maximaal coachen via opleidingen en/of begeleiding ter plaatse.

Meer info