Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Privacy is het hoogste goed ... ?

28/05/2015

In de digitale agenda voor Europa staat: "The principle of “Privacy by design” means that privacy and data protection are embedded throughout the entire life cycle of technologies, from the early design stage to their deployment, use and ultimate disposal."

De Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AvG) eist van de organisaties, als verantwoordelijke voor de verwerkingen, het toepassen van privacy by design en privacy by default (PbD*2). De essentie van PbD*2 is het onderkennen van privacyaspecten in alle handelingen. Dit is natuurlijk erg ruim gesteld maar hier ligt wel de kern. Het is immers de bedoeling dat het onderkennen van privacyaspecten (en ook de veiligheidsaspecten) een soort van tweede natuur wordt. Op deze manier wordt bereikt dat bij welke handeling dan ook rekening wordt gehouden met de eigen privacy of de privacy van anderen. 

Ook van een overheid wordt verwacht dat bij het inrichten en het toepassen bedrijfsprocessen, informatiesystemen en ook producten en diensten van het begin tot het eind wordt nagedacht over de privacyaspecten en dat meteen passende maatregelen worden genomen.

Als concept kan het Nederlandse QiY best wel tellen. Qiy geeft een burger zijn persoonlijk domein waarmee deze zijn eigen digitale gegevens kan beheren. Op die manier bepalen ze zelf hoe en wanneer anderen gebruik mogen maken van hun gegevens. Een concept om over door te denken ...