Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

V-ICT-OR en onderzoeksgroepen iMinds dienen samen ambitieus innovatieproject in

27/09/2013

V-ICT-OR en 5 onderzoeksgroepen van iMinds* bundelden de krachten en dienden deze maand een ambitieus innovatieproject (ICON-project**) in dat kadert in het VlaVirGem project.

Waarom? 

Burgers en bedrijven - de klanten van de lokale overheden - digitaliseren snel, vaak sneller dan de overheid. Ze wensen met hun overheid – net zoals met andere segmenten in de samenleving - te communiceren op een moderne manier, digitaal en 24/7. Van overheden verwacht men dan weer  meer  dan ooit dat zij efficiënt gebruik maken van steeds beperktere budgetten.

Het landschap van ICT en informatiemanagement binnen de lokale overheden in Vlaanderen ondergaat een serieuze evolutie. Op het werkterrein beseft men echter meer dan ooit dat er nog een hele weg te gaan is. Om efficiëntere en betere dienstverlening te kunnen garanderen, werken lokale besturen voortdurend aan de verbouwing van hun ICT- en informatiesystemen. Het “huis” wordt permanent verbouwd, maar grondige renovatie - laat staan een nieuw (gemeente)huis bouwen – is schier onmogelijk. Een grondige vernieuwbouw is nochtans nodig want de fundering – de silo-gebaseerde opzet   – is niet (meer) draagkrachtig voor een efficiënt lokaal bestuur, dat mee wil zijn met zijn tijd. Het gemeentehuis kan je echter onmogelijk sluiten, je kan dienstverlening niet stopzetten om die indringende maar noodzakelijke vernieuwing door te voeren. Renovatieprojecten kennen overigens een lange doorlooptijd, vrij hoge investeringen en moeten met de juiste blauwdruk gebeuren. Stroomlijnen en harmoniseren van de digitale dienstverlening van lokale overheden is de boodschap.

Maar men kan dit niet alleen…

Doorbraak

Daarom slaan V-ICT-OR  en iMinds nu de handen in elkaar en wordt het VlaVirGem ICON-project opgestart.  Samen zoeken we referentiespelers uit de markt, schakelen we de universitaire onderzoeksgroepen in en zoeken andere partners om mee te werken aan het onderzoeksproject.

VlaVirGem Proeftuin

VlaVirGem zal worden gebouwd met de brede steun van alle relevante bestuursniveaus (lokaal, regionaal, federaal), de vrije markt, en de academische wereld. VlaVirGem wenst voor Vlaanderen een eerste ‘Smart Cloud-Based’ Virtueel  Gemeentelijk Platform in onderzoek te stoppen, te ontwikkelen en te implementeren en dit met 5 duidelijke doelstellingen:Vandaag hebben we 308 gemeenten in Vlaanderen. In 2014 zijn dat er 309. Dan wordt VlaVirGem de 309de  Vlaamse (virtuele) gemeente opgericht. VlaVirGem fungeert als forum voor toonaangevende IT-gerelateerde praktijkvoorbeelden waarmee men de digitale dienstverlening van lokale besturen kan verbeteren en standaardiseren. Of in mensentaal: een modelgemeente - toegespitst op de lokale overheid - waar je binnenkort kan wandelen langs huizenrijen van concepten, oplossingen, kennis en consultancy  - doordacht, pasklaar, haalbaar, alles op 1 centrale plek… Je plukt er dan wat jouw lokaal bestuur nodig heeft… “peace of mind”…

  • Transformeren van silo-gebaseerde informatiesystemen naar een federatieve cloud-omgeving om de efficiëntie en de integratie te verbeteren;
  • Inzetten op het inschakelen van open data en open processen binnen de overheden waardoor de automatisering van de gemeentelijke diensten en hun processen op een transparante en op elkaar afgestemde wijze, waardoor men een snellere implementatie van de wetgeving en de beleidsdoelstellingen kan bereiken;
  • De creatie van een veilig, slim, en geconnecteerd “cloud-based platform” dat kan worden gebruikt door service providers om nieuwe diensten te testen en te implementeren en dit op het gebied van zijn integratie, zijn veiligheid, het waarde model, en de gebruikerservaringen binnen een living lab-omgeving;
  • De integratie van de huidige en toekomstige goede praktijken (best practices) vanuit een vrij toegankelijke dienstverlening met blauwdrukken voor publieke innovatie en transformatie binnen de sector.
  • Initiëren en uitbreiding van samenwerkingsverbanden voor gemeentelijke ICT-standaardisatie - initiatieven zoals OSLO (Open Standaarden voor Lokale Overheden), IPDC (Interbestuurlijke Producten en Diensten Catalogus), en WASCO (Web en AppS voor de Converserende Overheid).


Het uiteindelijk resultaat wordt een expertisecentrum:  een LOGIX Instituut (lokale eGov innovatie en expertisecentrum). Via LOGIX leert men omgaan met overheidsinnovatie van waaruit men fundamentele ontwikkelingen en onderzoek binnen dit gebied op de voet volgt en deze vertaalt naar de Vlaamse (lokale) overheden in concrete, haalbare en pre-concurrentiële innovatieprojecten.En wat dan?

LOGIX bestaat uit 3 strategische domeinen:

  • Living Lab (Innovatie)
  • Expertisecentrum (Advies)
  • VlaVirGem Platform (Engagement)

Piloten in digitale dienstverlening

Antwerpen, Aalter, Leiedal en VOKA gaven al hun jawoord voor de ICON-projectgroep. Deze stakeholders spelen een voortrekkersrol op vlak van digitalisering. Het VlaVirGem-project is voor hen erg interessant ter ondersteuning van de uitbouw van de digitale  dienstverlening.

 ------------------------------

*Wie of wat is iMinds? iMinds is een onafhankelijke onderzoeksinstelling, in opdracht van de Vlaamse overheid. Het iMinds-team biedt bedrijven en organisaties actieve ondersteuning bij onderzoek en ontwikkeling en rond onderzoeksprojecten. Bij elk van die projecten komen zowel technische als niet-technische aspecten aan bod.

**ICON-project:  Een ICON-project vertrekt vanuit een nood die bedrijven, overheden of verenigingen detecteren bij de gebruiker en moet te situeren zijn binnen de iMinds-onderzoeksthema’s Energy, Health, ICT, Manufacturing, Media of Smart Cities. Met deze probleemstelling als uitgangspunt gaat iMinds, in samenwerking met haar universitaire onderzoeksgroepen, op zoek naar andere partners die het onderzoeksproject mee kunnen dragen.

Gerelateerde artikels:

http://www.v-ict-or.be/nieuws/vlavirgem-vlaamse-virtuele-gemeente

http://www.v-ict-or.be/nieuws/grondplannen-goedgekeurd-voor-vlavirgem-de-vlaamse-virtuele-gemeente