Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

6 tips om een goede informatiemanager te worden!

19/03/2019

Een collegereeks voor gemeentelijke informatiedeskundigen

Middels een reeks (6 stuks) los te volgen opleidingen wil V-ICT-OR in samenwerking met prof. Rik Maes van de Academy for Information & Management een bijdrage leveren aan kennisverbreding en –verdieping van gemeentelijke informatiedeskundigen.

Gemeenten opereren in het speelveld van maatschappelijke en technologische veranderingen. Ze worden geconfronteerd met de directe gevolgen van digitalisering. De informatiepositie van de eigen gemeentelijke organisatie in relatie tot haar omgeving bepaalt in toenemende mate haar slagkracht; dit inzicht vertalen in daadwerkelijke informatie-gedreven verandering en innovatie vergt meer: heldere sturing en toegesneden organisatie. De informatiemanager speelt hierin een cruciale rol.

Ontdek de 6 verschillende opleidingen die zowel los van elkaar als in één volledige reeks gevolgd kunnen worden (telkens door andere academische docenten en specialisten in hun vak).

  • 24 mei 2019 - Inleiding strategisch informatiemanagement voor gemeenten (1/6)
  • 28 juni 2019 - Informatiemanagement en dienstverlening (2/6)
  • 6 september 2019 - Digitale transformatie en innovatie (3/6)
  • 11 oktober 2019 - Sturen op resultaten: batenmanagement (4/6)
  • 22 november 2019 - Als informatiemanager omgaan met macht en politiek handelen (5/6)
  • 16 december 2019 - Design thinking voor informatiedeskundigen (6/6)

>> Meer info